ESPAIS TK

2003 05 Matgas - Carburos Metálicos, UAB i Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).

Tot ell està fet amb els criteris de la Teoria TK de Proporcions Visuals; s'hi han introduït elements antropomèrfics en el disseny. - Tout lui a été pensé avec les critères de la Théorie TK des Proportions Visuelles; on a introduit des éléments anthropomorphiques à leur design. - Todo él está hecho siguiendo los criterios de la Teoría TK de Proporciones Visuales; se han introducido elementos antropomórficos en sus diseños.- Everything has been designed with the criteria of the Theory TK of Visual Proportions; it has been introduced anthropomorphic design elements

 

 

 

 

 

Kim Lloveras i Montserrat, Dr. Arquitecte i professor de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Espais TK by Joaquim Lloveras i Montserrat is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 España License