NOU - NOUVEAUTÉS - NEW - NOVEDADES

 

TEORIA TK - TEORIA TC

 

 

TEORIES: TEORIA TK:  Recerca de Percepció Visual - Recherche de Perception Visuelle - Research of Visual Perception – Investigación de Percepción Visual

experiènces de l'El·lipe TK a l'ETSAB - expériences de l'Ellipse TK à l'ETESAB - experiences of the TK ellipse at the ETSAB - experiencias de la Elipse TK en la ETSAB                                    octubre 2017   TK IX

 

 

TEORIES : TEORIA TC: Recerca de Mesura Medieval - Recherche de mesures médiévales - Research of medieval measures - Investigación de Mesura Medieval

 

                   19 desembre 2018 al 13 gener de 2019 Mostra : MESURAR AMB ESCAIRES "LO MEDIEVAL" - mesures i proporcions dels edificis medievals. Sala Picasso del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya

                   a Barcelona.  Podeu veure un vídeo explicatiu general  i un Video de la Mostra vídeo de La Mostra a : TC III - pag2

                 

                  19 décembre 2018 au 13 janvier 2019 Exposition: MESURER AVEC LES ESCARS "THE MEDIEVAL" - mesures et proportions des bâtiments médiévaux. Sala Picasso du Collège des Architectes de la Catalogne                      à  Barcelone. Vous pouvez voir une vidéo explicative générale et une vidéo de la Exposition à TC III - pag2 

 

                 December 19, 2018 to January 13, 2019 Exhibition: MEASURING WITH ESCAIRES "THE MEDIEVAL" - measures and proportions of medieval buildings. Sala Picasso of the College of Architects of Catalonia in                         Barcelona. You can see a general explanatory video and a video from the Exhibition in : TC III - pag2

 

                 19 de diciembre 2018 al 13 de enero de 2019 Muestra: MESURANDO CON ESCUADRAS "LO MEDIEVAL" - medidas y proporciones de los edificios medievales. Sala Picasso del Colegio de Arquitectos de                                 Catalunya, en Barcelona. Pueden ver un vídeo explicativo y otro de la Muestra en:  TC III - pag2

 

Col·laboració amb el web - Collaboration with the web - Collaboration avec le web - Colaboración con la web .

 

Benvolgut lector, fins el dia d’avui, els documents que s’han ofert en aquest web han sigut tots ells gratuïts, encara que tots ells tenen el meu copyright de tots els drets reservats; és a dir, que no poden ésser usats sense el meu exprés consentiment per escrit. La intenció és per fer sostenible el web i poder continuar les tasques iniciades. És per això que se li demana la seva col·laboració mitjançant una aportació pel sosteniment del web i per continuar les tasques iniciades; per fer-ho, cliqueu damunt de COL·LABORACIÓ. A partir d’ara, es posa preu als fitxers nous; mantenint sempre el copyright de tots els drets sobre el seu ús. Vostè rebrà una factura, si ho desitja, del que hagi aportat. Cordialment, Kim Lloveras i Montserrat, gener de 2018

 

Collaboration with the web. Dear reader, to this day, the documents that have been offered on this website have all been free, although they all have my copyright of all rights reserved; that is, they cannot be used without my express written consent. Now the intention is to make the web sustainable and to continue the tasks initiated. That is why your collaboration is requested through a contribution to sustain the web and to continue the tasks initiated; to do this, click on COL·LABORACIÓ. From now on, each of them will be priced, always maintaining the copyright of all rights over its use. You will receive an invoice, if you wish, of what you have provided.  Cordially, Kim Lloveras and Montserrat, January 2018

 

Collaboration avec le web. Cher lecteur, à ce jour, les documents qui ont été offerts sur ce site ont tous été gratuits, bien qu'ils aient tous mes droits d'auteur et tous les droits réservés; c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être utilisés sans mon consentement écrit. Maintenant, l'intention est de rendre le web durable et de poursuivre les tâches initiées. C'est pourquoi votre collaboration est sollicitée à travers d'une contribution pour pérenniser le web et poursuivre les tâches initiées; Pour ce faire, cliquez sur COL·LABORACIÓ. A partir de maintenant, chacun des documents ajoutés sera évalué, toujours réservant le copyright de tous les droits sur son utilisation. Vous recevrez une facture, si vous le souhaitez, de ce que vous avez acquis. Cordialement, Kim Lloveras et Montserrat, janvier 2018

 

Colaboración con la web. Estimado lector, hasta el día de hoy, los documentos que se han ofrecido en esta web han sido todos ellos gratuitos, aunque todos ellos tienen mi copyright de todos los derechos reservados; es decir, que no pueden ser usados sin mi expreso consentimiento por escrito. Ahora la intención es para hacer sostenible la web y poder continuar las tareas iniciadas. Es por eso que se le pide su col • colaboración mediante una aportación para el sostenimiento de la web y para continuar las tareas iniciadas; para ello, haga clic sobre COL·LABORACIÓ. A partir de ahora, se pondrá precio a los que vayan surgiendo; manteniendo siempre el copyright de todos los derechos sobre su uso. Usted recibirá una factura, si lo desea, de lo que haya aportado. Cordialmente, Kim Lloveras y Montserrat, Enero de 2018

Kim Lloveras i Montserrat, Dr. Arquitecte i professor de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Espais TK by Joaquim Lloveras i Montserrat is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 España License